Kayıt Kabul Koşulları

Lisans/Önlisans Programlarına Kabul Koşulları; 

Demiroğlu Bilim Üniversitesinin Fakülte ve Yüksekokullarına ilgili yılın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) vb. yerleştirme sonuçlarıyla ilk defa kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları, her yıl kayıt tarihlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılmaktadır. Üniversitemiz diploma programlarına başvuru ve kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Türk Uyruklu Öğrenciler İçin; Türkiye’de yükseköğretim programlarına (önlisans ve lisans) alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilmesi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile yapılmaktadır. Bu sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişilebilir. Üniversitemize yerleştirilen öğrenciler, ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırır.

Öğretim dili İngilizce olan programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt sırasında İngilizce Yeterlik Belgesi sunmaları (YDS ve eşdeğeri) veya İngilizce Hazırlık Birimi tarafından yapılan Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girmeleri gerekmektedir. İngilizce Yeterlik belgesi sunamayan, sunup da kabul görmeyen veya İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet sınavına girip başarısız olan öğrenciler hazırlık eğitimi görürler. İngilizce yeterliliği sağladıkları takdirde yerleştikleri bölümde eğitimlerine devam ederler.

Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin;

Demiroğlu Bilim Üniversitesi bünyesindeki birimlerin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü için, Üniversitemiz Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi’nde belirtilen uluslararası sınavlara göre öğrenci kabul edilmektedir.

Lisansüstü Programlara Giriş-Kabul Koşulları

Üniversitemiz Lisansüstü programlarına öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurumları Lisansüstü Eğitim- Öğretim yönetmeliğinde belirtilen koşullara göre gerçekleştirilmektedir. Üniversitemiz Lisansüstü programlarına başvuracak olan adaylar, ilgili eğitim-öğretim yarıyılı için Enstitülerce belirlenen Kontenjanları için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilen duyuruya göre başvuru ve kayıtlarını yaptırırlar.

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü için;

Adayların en az lisans derecesine sahip olması gerekir. Adayların, başvurdukları puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından her başvuru dönemi için belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilirler. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Doktora programlarına öğrenci kabulü;

Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.