Eğer birgün benim sözlerim
bilimle ters düşerse,
bilimi seçin