Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, öğrencilerin eğitim öğretim ile ilgili işlemlerini yürütmek ve sorunlarına çözüm getirmek amacı ile kurulmuştur..

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görevleri arasında:

 • Öğrenci Otomasyon Sistemi işlemleri ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Akademik Takvim hazırlanması ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Genel ve Ek Kontenjanlar ve Koşullarının Belirlenmesi İşlemleri (Önlisans-Lisans-Lisansüstü) ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak. 
 • Yatay Geçiş, Dikey Geçiş vb. Kontenjan İşlemleri ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Yeni kayıt hazırlık işlemleri ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Kayıt yenileme ile ilgili işlemler ve yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Ders Muafiyetleri, değişiklikleri ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Uluslararası öğrenci işlemleri ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak
 • İstatistikler (Öğrencilerle ilgili İstatistikler, Bilgi Derleme İstatistikleri, YÖKSİS vb)
 • Başkanlığımız ve Üniversitemiz Web sayfasında duyuru ve ilanların yayınlanmasını sağlamak.
 • Yönetmelik ve Yönerge hazırlanması ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Öğrenci Temsilcisi seçimi işlemleri ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Öğrenci disiplin işlemleri ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Diploma ve diploma eki işlemleri ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Staj İşlemleri ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan bilgi edinme başvurularının cevaplandırılmasını sağlamak.
 • Müfredat ile ilgili işlemler ve yazışmaların yapılmasını sağlamak.