Değişim Programı Bilgileri

Değişim Programı Bilgileri

 Değişim Programı Bilgileri
2012/2013 Akademik Yılı Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Genel Kriterler:
-Lisans öğrencileri için asgari 2.20 / 4.00 (70/100) not ortalaması
- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari 2.50 / 4.00 (75/100) not ortalaması
- Yükseköğretim kurumları Merkez’in belirlediği seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler. Erasmus öğrenci seçimi, asgari sartları sağlayarak basvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten asağıya doğru sıralanmasıyla gerçeklestirilir.

2012/2013 akademik yılı basvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar sunlardır:

Akademik basarı düzeyi : %50
Dil seviyesi : %50