Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Dinamik bir süreç olan tıp eğitiminin ilk üç döneminde entegre eğitim modelini uygulayan fakültemiz ilk günlerden itibaren temel eğitimin yanı sıra multidisipliner uygulamalar ile öğrencilerimizi hekimliğe hazırlamayı ilke edinmiştir.

2016-2017 eğitim yılından itibaren hayata geçirilen entegre eğitim sistemimizde uygulamaya alınan “entegre oturumlar” ve “olgu sunumları” programın zenginleştirmesini sağlamanın ötesinde sistem temelli eğitim modelinde temel tıp bilgilerinin klinik uygulamalar ile ilişkilendirilmesini sağlayan önemli uygulamalardır.

Modern eğitimin etkin bir modelini oluşturan Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) II. ve III. Dönem öğrencilerinin aktif olarak kazandıkları temel bilgilerini hastalıklar ile bağdaştırmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Dönem III programında farklı disiplinlerden gelen konunun uzmanları ile yapılan “çalıştay”lar öğrencilerin de aktif olarak tartışmaya katılmasının sağlandığı interaktif öğrenme modeli olarak yer almaktadır.

Klinik dönem olan 4. ve 5. sınıflarda uygulanan stajlarda yoğun klinik derslerin yanı sıra üniversite hastanelerimizde klinik eğitimler verilmektedir. Klinik stajlardaki öğrenciler Tıp Fakültesi’nin deneyimli öğretim üyelerinden birebir eğitim alma şansına sahiptirler.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitim programı dışında haftanın üç günü bilimsel toplantılar yapılmaktadır. Bu bilimsel toplantıları öğretim üyelerinin verdiği konferanslar, olgu tartışmaları ve öğrencilerin sunduğu olgu analizleri oluşturmaktadır. Bu bilimsel toplantılar sayesinde en güncel bilgilerin öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından tartışılması mümkün olmaktadır.